Laboratuvar Kuralları

LABORATUVARDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.      Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir yer olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.

2.      Laboratuvarlarda dikkatsiz ve düşüncesiz çalışanlar kolayca kazaya uğrarlar. İhtiyatlı olanlar bile tehlikelerden tamamen uzak sayılmazlar.

3.      Laboratuvara gelmeden önce yapacağınız deneyi ve analizleri Laboratuvar kitabından ve deney föyünden iyice okuyunuz.

4.      Sadece öğretmeninizin uygun gördüğü ve yapınız dediği deneyleri yapınız.

5.      Bir yere asit veya başka bir kimyasal madde dökülürse hemen su ile yıkayınız.

6.      Bütün kimyasal maddelerin hemen hemen hepsi zehirlidir. Başka türlü söylenmedikçe kimyasal maddelere elinizle dokunmayınız.

7.      Söylenmedikçe hiçbir kimyasal maddenin ve çökeltinin tadına bakmayınız.

8.      Cihazlı bir deney yapılırken, cihazların düzgün ve kusursuz olmaları (dikkatli kontrol edilerek ) sağlanmalı.

9.      Metalik sodyum, potasyum veya sodyum peroksit ile çalışırken çok dikkatli olmak gerekir.

10.  Aşağıdaki maddelerle çalışılırken çok dikkatli olmak gerekir.

11.  Siyanür asidi,fosgen,di metil sülfat, asit klorürleri, klor, brom, azot oksitler, karbon monoksit ve kükürtlü hidrojen gibi maddelerle çalışılırken çok dikkatli olunmalı, pencere camları açılmalı, aspiratörler çalıştırılmalıdır.

12.  Bir maddenin kokusunu belirlemek istiyorsanız, bunu yüzünüzü kabın üzerine yaklaştırarak yapmayınız. Kabın üzerinden bir miktar buharı elimizle yelpazeleyerek yellendiriniz.

13.  Sıcak camın soğuk camdan görünüşte bir farkı olmadığından sıcak cam malzemelerle çalışırken cam malzemelerin soğuması için bekleyiniz.

14.  Laboratuvarların herhangi bir yerinde parlama olursa bunu bir havlu ile bastırınız.O anda gaz musluklarını kapatınız.Yangın söndürme aletlerinin nerede olduğunu daha önce öğreniniz.

15.  Zarar küçük de olsa herhangi bir kazayı Laboratuvar öğretmeninize bildiriniz.

16.  Laboratuvar da çalışırken işe yaramayan kağıtları ve diğer atık maddeleri çöp kutusuna atınız. Kibrit çöplerini,süzgeç kağıtlarını,cam kırıklarını ve suda az çözünen maddeleri lavaboya atmayınız.

17.  Kullanacağınız maddeleri almadan önce şişenin üzerindeki etiketi dikkatli okuyunuz.

18.  Aletlerinizi ve masanın üzerini temiz tutunuz. Masaya bir şeyler dökülürse temizleyiniz. Kendinize ait aletleri masanıza koyunuz.

19.  Temiz çalışmanın deney ve analizdeki önemini unutmayınız.

20.  Kimya Laboratuvarında çalışan bir öğrencinin başarısı aşağıdaki üç faktöre bağlıdır. a)Dikkat       b)Temizlik     c)Sabır

KİMYA LABORATUVARINDA KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1.      Kazalardan önce bilinmesi ve alınması gerekli tedbirler:

      a-)Patlayıcı maddelerle çalışırken daima korunma gözlüğü kullanılmalıdır.

      b-)Önceden kestirilemeyen patlamalara karşı tedbirli olunmalıdır.

      c-)Bazik eritişler yaparken tahriş edici veya yanıcı maddelerden uzak kalınmalıdır.

      d-)Metalik sodyum, potasyum ve sodyum peroksit ile çalışırken çok dikkatli olunmalıdır.

2.      Eter ve diğer kolay yanan uçucu çözeltilerle çalışırken bunların yanında ve yakınında alev bulunmamasına dikkat edilmelidir.

3.      Asit ve alkali bazlarla çalışırken çok dikkatli olunmalıdır.

4.      Ecza dolapları her an kullanılmaya hazır tutulmalıdır.

5.      Organik çözücülerin nerede kullanıldığını bilmeli, deri içine sızmalarını önlemek için çeşitli tedbirler alınmalıdır.

6.      Gaz kaçağını önlemek için hava gazı hortumlarının bağlantı yerine mutlaka kelepçe takılmalıdır.

7.      Laboratuvarlara giriş ve çıkışlarında hava gazı beklerini kapatmalı, etüv fişlerini prizlerinden çekili tutmalıdır.

8.      Elektrikli malzemelerin ve elektronik terazilerin fişlerini prizlerden çekili tutmalıdır.

9.      Vücuda ve cilde zarar verici kimyasal maddelerle çalışanlar koruyucu eldiven ve maske kullanmalıdır.

10.  Yangın söndürme cihazları daima hazır halde bulunmalı ve bu konu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

11.  Reaktif şişelerinden ve deney tüplerinden kimya maddesi aktarılırken ellere ve vücuda bulaşma olmamasına özen gösterilmelidir.

12.  Deney tüplerinin parmakla kapatılıp çalkalanmasından kaçınılmalıdır.

13.  Gazların koku ile tanınmalarında buruna doğrudan doğruya kimyasal madde yaklaştırılmamalıdır.

14.  Gözleri kimyasal maddelerin etkilerinden korumalı,bulaşma durumunda hemen su ile yıkanmalıdır.

15.  Isıtma ve buharlaştırma işleri mutlaka kapalı çeker ocakta yapılmalıdır.

16.  H2S ile çalışmalarda mutlaka kapalı ocak kullanılmalıdır.

17.  Organik maddelerle çalışırken, maddeler alevden uzak tutulmalıdır.

KİMYA LABORATUVARLARINDA MEYDANA GELEBİLECEK KAZALARDA YAPILACAK OLAN İLK YARDIMLAR

1.      Cilde asit veya baz dökülürse;önce bol su ile,sonra %1’lik bikarbonat çözeltisi ile iyice yıkamalı,dökülen baz ise %4’lük borik asit çözeltisi ile iyice yıkanmalıdır.

2.      Cilde brom dökülürse; yaranın esas  kısmını temiz bir bezle silerek sonra gaz yağı veya benzinle yıkanmalı daha sonra da gliserinle ovularak yanık merhemi sürülmelidir.

3.      Göze asit veya baz sıçrarsa;gözü zorla da olsa açarak önce bol su ile yıkanmalıdır. Sıçrayan asit ise %1’lik bikarbonat ile,sıçrayan baz ise %4’lük borik asit çözeltisi ile yıkanmalıdır.Ayrıca hemen doktora başvurulmalıdır.

4.      Ağza asit veya baz kaçarsa;ağza kaçan asit ve baz yutularak mideye girmiş ise asitlere karşı magnezyum oksit veya kireç suyu süspansiyonu,bazlara karşı seyreltik asetik asit(limon veya portakal suyu da olabilir)  içirilmeli ve hemen doktora baş vurulmalıdır. Şayet yutulan bir zehir ise mideyi boşaltmak için %2’lik bakır sülfat çözeltisinden 40 mililitreye kadar içirilmelidir.

5.      Yanıklar:Yanıkların üzeri kesinlikle sarılmamalıdır.Yanıktan ileri gelen kabarcıklar zedelenmemelidir. Bek alevi yanıklarını,alkolle yıkandıktan sonra vazelin veya yanık merhemi sürülmeli şayet bunlardan biri yok ise %5’lik tahin çözeltisi ile kompres yapılmalıdır.

6.      Kesikler:Laboratuvar da kesikler genellikle cam boru ve termometrelerin bir mantar veya lastik tıpaya takılması ya da çıkarılması sırasında meydana gelir. Bu gibi işlerde çok dikkatli olunmalı cam boru ve termometre,gliserin veya sabunlu su ile yağlanmalı. Kesilen yer önce sıkılarak varsa içinden cam parçaları çıkarılmalı sonra su veya   hidrojen peroksitli su ile yıkanarak gazlı bez (antiseptik) ile sarılmalıdır. Fazla kan kaybı görülen kesiklerde ise kanayan yerin biraz yukarısı bir bezle sıkılarak kan durdurulmalı ve sağlık görevlisine başvurulmalıdır.

Gazlarla zehirlenme başlangıcı;gaz ciğeri tahriş etmeyen cinsten ise örneğin,H2S ve CO gibi hasta derhal temiz ve açık havaya çıkarılmalı ve icap ediyorsa suni teneffüs yaptırılmalıdır. Şayet gaz ciğeri tahriş edici cinsten ise örneğin klor,brom,klorlu hidrojen ve is gibi hasta hiç yerinden kıpırdatılmamalıdır.

Düzenleyen: Hüseyin KARATAY

www.kimyaci.tk

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !